March 20, 2014

Những lần Đổi Tiền của Việt Nam

Những lần Đổi Tiền của Việt Nam Trong Lịch Sử

Việt Nam có 07 lần đổi tiền như sau:

Lần 1:  Đổi tiền lần đầu tiên vào năm 1947 (sắc lệnh số 48-SL ngày 15-5-1947) 
- Phát hành giấy bạc tài chính , đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam. Bao gồm các loại: 1đ; 5đ, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ và 500đ
- Thu đổi tiền:

  • 1đ Việt Nam bằng 1đ bạc Đông Dương

  • 1đ Việt Nam bằng 20đ tiền đồng Minh Mạng, Thiệu Trị … thường lưu hành ở Trung Bộ (sắc lệnh số 51-SL ngày 1947/01/06)

- Một số vấn đề liên quan khác:

  • Thủ tiêu tiền đồng Trung Bộ, trong 2 tháng thực hiện đổi tiền đồng theo giá ấn định trong sắc lệnh thời gian chờ số 51-SL ngày 1947/01/06 (sắc lệnh số 167-SL ngày 14-4-1948)

  • Giấy bạc Đông Dương Đông Dương Ngân hàng phát hành không còn giá trị trong toàn Việt Nam (sắc lệnh số 180-SL ngày 30-4-1948)

Lần 2:  Đổi tiền năm 1951 (sắc lệnh số 19-SL và 20-SL ngày 1951/12/05)
- Augmented gia Thu hồi giấy bạc tài chính, phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc gia
- Thu đổi tiền: 1đ Ngân hàng Quốc gia bằng 10đ bạc tài chính  Ghi chú:  Theo sách  Ngọn cờ cách mạng công khai cắm tại Sài Gòn (1955-1958)  (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia), Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có thực hiện Cuộc đổi tiền chop nhoáng trong vòng 1 tuần lẻ trung tâm vào năm 1956 Tư liệu này không có kiểm tra tra tra tra tra giấy chứng nhận
Trích dẫn: Trích trang 190-193:  “… Sau khi đế quốc Mỹ hát cang Pháp từ qua Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ trình bày trò phê truất Bảo Đại để làm Tổng hợp hệ Hệ thống Việt Nam Cộng hòa, vào giữa năm 1956, chính quyền Sài Gòn chủ trương đổi bạc, mà chỉ đổi giấy bạc 100 đồng Đông Dương Ngân hàng, trong vòng tuần lẻ Tiểu Purpose of the đổi tiền là Cuop số bạc xanh còn ở Miền Bắc, Chính phủ ta đã thu hồi trong nhân dân sau khi tiếp manage and số bạc xanh of the cơ sở ta đang hoạt động … “ 

Lần 3:   Đổi tiền năm 1959 (sắc lệnh số 15-SL ngày 27-2-1959) 
- Phát hành tiền mới

  • Tiền giấy: 1hào; 5hào; 1đ; 2đ; 5đ và 10đ

  • Tiền bằng kim dụng cụ 1xu, 2 xu 5xu

- Thu đổi tiền: 1đ tiền mới bằng 1.000đ tiền cũ


Lần 4:  Đổi tiền năm 1975 -  Ngày 21-9-1975 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam có Quyết định về việc phát hành tiền Ngân hàng Việt Nam và thu đổi tiền “Chánh quyền Sài Gòn cũ” làm Chủ tích Huỳnh Tấn Phát ký ban hành . Sáng ngày 22-9, Ngân hàng Việt Nam tại Sài Gòn ra báo cáo báo cáo đổi tiền nội sử dụng tôm lược như sau:
1. 500 đồng tiền “Chánh quyền Sài Gòn” cũ lấy 1 đồng mới Ngân hàng Việt Nam.
2. Mỗi gia đình được đổi 100.000 đồng cũ (200 đồng mới) cho tiêu dùng hàng ngày.
3. Những gia đình có buôn bán được phép làm đơn xin đổi thêm 100.000 đồng cũ
4. Những nhà buôn lớn có thể làm đơn xin đổi thêm tiền từ 100.000 đến 500.000 (tối đa) đồng cũ nếu có nhu cầu thực sự.
5. Tất cả số tiền còn lại từ 100.000 đến 1 triệu đồng cũ phải đến nhà băng đổi và gởi vào trương mục.
6. Cuộc đổi tiền sẽ chấm dứt vào 11 giờ đêm ngày 22 tháng Chín.
7. Vi phạm những điều nêu trên sẽ bị truy tố trước pháp luật.


Lần 5:   Đổi tiền thống nhất tiền tệ trong cả nước vào ngày 02-5-1978.Ở miền Bắc, 1 đồng mới trị giá bằng 1 đồng cũ (tiền phát hành năm 1958); ở trong Nam, 1 đồng mới bằng 0,80 đồng cũ (phát hành năm 1975). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại cả nước Việt Nam chỉ dùng một mẫu tiền chung.

Dân thị thành được đổi tối đa:
* 100 đồng cho mỗi hộ 1 người;
* 200 đồng cho mỗi hộ 2 người;
* Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 50 đồng/người;
* Tối đa cho mọi hộ thành phố bất kể số người là 500 đồng.

Dân vùng quê được phép đổi theo ngạch sau:
* 100 đồng cho mỗi hộ 2 người (50 đồng mỗi người)
* Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 30 đồng/người;
* Tối đa cho mọi hộ dưới quê bất kể số người là 300 đồng.


Lần 6: Cải cách giá-lương-tiền vào tháng 9-1985
- Phát hành tiền mới
- Thu đổi tiền: 1đ tiền mới bằng 10đ tiền cũ
Có một điều lạ là ngay sau khi thu đổi xong, Chính phủ quyết định nâng giá lên trở lại 10 lần. Cuộc cải cách giá-lương-tiền đã bị thất bại.


Lần 7: Đổi tiền sử dụng chất liệu polyme vào năm 2003
- Phát hành tiền chất liệu polyme vào năm 2003 các mệnh giá 50.000 đ và 500.000 đ, sử dụng song song cả 2 loại tiền chất liệu polyme và cotton đang lưu hành trên thị trường.
- Thu đổi tiền cotton các mệnh giá 10.000 đ, 20.000 đ, 50.000 đ và 100.000 đ. Hiện chỉ sử dụng tiền chất liệu polyme các mệnh giá từ 10.000 đ đến 500.000 đ, tiền cotton chỉ còn lưu hành mệnh giá 500 đ, 1.000 đ, 2.000 đ và 5.000 đ.

Tư liệu về các về Tiên Việt Nam này được lấy rải rác ở rất nhiều sách, báo, tạp chí, mạng Internet. Chưa có một cuốn sách hoàn chỉnh về các lần đổi tiền ở Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, tạp chí Cộng Sản (có nhiều bài viết hay về các cuộc đổi tiền 1975, 1978, 1985), tạp chí nghiên cứu kinh tế, tạp chí nghiên cứu phát triển…và nhiều tài liệu hội thảo hội nghị về các lần thu đổi tiền. 

No comments:

Post a Comment