May 31, 2014

Các Loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại Việt Nam

Các Loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại Việt Nam A. Tiền giấy 1.Giấy  bạc 500.000 đồng. - Ngày phát hành: 17/12/2003 - Kíc...