May 31, 2014

Các Loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại Việt Nam

Các Loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại Việt Nam

A. Tiền giấy
1.Giấy bạc 500.000 đồng.
- Ngày phát hành: 17/12/2003
- Kích thước: 152mm x 65mm.
- Giấy in: Polymer.
- Màu sắc tổng thể: Màu lơ tím sẫm.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/1/500000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/1
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/2/500000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/2
2.Giấy bạc 200.000 đồng.
- Ngày phát hành: 30/8/2006
- Kích thước: 148mm x 65mm.
- Giấy in: Polymer.
- Màu sắc tổng thể: Đỏ nâu.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/3/200000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/3
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh vịnh Hạ Long - Mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/4/200000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/4
3.Giấy bạc 100.000 đồng (loại mới in trên polymer).
- Ngày phát hành: 01/9/2004
- Kích thước: 144mm x 65mm.
- Giấy in: giấy Polymer, có độ bền cao, không ảnh hưởng đến môi trường, có yếu tố bảo an đặc biệt như cửa sổ trong suốt, có hình ẩn hoặc hình dập nổi trong cửa sổ.
- Màu sắc: Nhìn tổng thể hoa văn trang trí và nội dung mặt trước và mặt sau màu xanh lá cây đậm.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/5/100nghint.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/5
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh văn miếu - Quốc Tử giám  - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/6/100nghins.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/6
4.Giấy bạc 50.000 đồng (loại mới in trên polymer).
- Ngày phát hành: 17/12/2003
- Kích thước: 140mm x 65mm.
- Giấy in: Polymer.
- Màu sắc tổng thể: Màu nâu tím đỏ.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/7/50000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/7
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Huế - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/8/50000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/8
5.Giấy bạc 20.000 đồng (loại cũ in trên giấy cotton).
- Ngày phát hành: 02/3/1993
- Kích thước: 140mm x 68mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ sẫm.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/9/20000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/9
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Xưởng sản xuất đồ hộp - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/10/20000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/10
6.Giấy bạc 20.000 đồng (loại mới in trên polymer).
- Ngày phát hành: 17/5/2006
- Kích thước: 136mm x 65mm.
- Giấy in: Polymer.
- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ đậm.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/11/20000pt.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/11
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Chùa Cầu, Hội An, Quảng Nam - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/12/20000ps.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/12
7.Giấy bạc 10.000 đồng.
- Ngày phát hành: 15/10/1994
- Kích thước: 140mm x 68mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu đỏ tía.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/13/10000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/13
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh vịnh Hạ Long - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/14/10000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/14
8.Giấy bạc 10.000 đồng.
- Ngày phát hành: 30/8/2006
- Kích thước: 132mm x 60mm.
- Giấy in: Polymer.
- Màu sắc tổng thể: Màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/15/10000pt.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/15
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác dầu khí - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/16/10000ps.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/16
9.Giấy bạc 5.000 đồng.
- Ngày phát hành: 15/01/1993
- Kích thước: 134mm x 65mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ sẫm.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/17/5000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/17
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh thuỷ điện Trị An - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/18/5000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/18
10.Giấy bạc 2.000 đồng.
- Ngày phát hành: 20/10/1989
- Kích thước: 134mm x 65mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu nâu sẫm.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/19/2000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/19
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Xưởng dệt - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/20/2000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/20
11.Giấy bạc 1.000 đồng.
- Ngày phát hành: 20/10/1989
- Kích thước: 134mm x 65mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu tím.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/21/1000t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/21
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác gỗ - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/22/1000s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/22
12.Giấy bạc 500 đồng.
- Ngày phát hành: 15/8/1989
- Kích thước: 130mm x 65mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu đỏ cánh sen.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/23/500t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/23
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh cảng Hải Phòng - Mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/24/500s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/24
13.Giấy bạc 200 đồng.
- Ngày phát hành: 30/9/1987
- Kích thước: 130mm x 65mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu nâu đỏ.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/25/200t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/25
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Sản xuất nông nghiệp - Mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/26/200s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/26
 14.Giấy bạc 100 đồng.
- Ngày phát hành: 02/5/1992
- Kích thước: 120mm x 59mm.
- Giấy in: Cotton.
- Màu sắc tổng thể: Màu nâu đen.
- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/27/100t.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/27
- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh tháp Phổ Minh - Mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/28/100s.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/28
 B. Tiền kim loại
 1.Đồng tiền 5.000đ.
- Ngày phát hành: 17/12/2003
- Đường kính: 25,50 mm
- Khối lượng: 7,70 g
- Độ dày mép: 2,20 mm
- Màu sắc: vàng ánh đỏ
- Vật liệu: hợp kim (CuAl6Ni2)

http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/29/5000xut.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/29
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/30/5000xus.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/30
- Vành đồng tiền: khía vỏ sò
- Mặt trước: hình Quốc huy
- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 5.000 đồng, hình Chùa Một cột.
2.Đồng tiền 2.000đ.
- Ngày phát hành: 01/4/2004
- Đường kính: 23,50 mm
- Khối lượng: 5,10 g
- Độ dày mép: 1,80 mm
- Màu sắc: vàng đồng thau
- Vật liệu: thép mạ đồng thau
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/31/2000xut.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/31
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/32/2000xus.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/32
- Vành đồng tiền: khía răng cưa ngắt quãng 12 đoạn
- Mặt trước: hình Quốc huy
- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 2.000 đồng, hình Nhà Rông.
3.Đồng tiền 1.000đ.
- Ngày phát hành: 17/12/2003
- Đường kính: 19,00 mm
- Khối lượng: 3,80 g
- Độ dày mép: 1,95 mm
- Màu sắc: vàng đồng thau
- Vật liệu: thép mạ đồng thau


http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/33/1000xut.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/33
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/34/1000xus.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/34
- Vành đồng tiền: khía răng cưa liên tục
- Mặt trước: hình Quốc huy
- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 1.000 đồng, hình Thủy đình, Đền Đô.
4.Đồng tiền 500đ.
- Ngày phát hành: 01/4/2004
- Đường kính: 22,00 mm
- Khối lượng: 4,50 g
- Độ dày mép: 1,75 mm
- Màu sắc: trắng bạc
- Vật liệu: thép mạ Niken
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/35/500xut.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/35
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/36/500xus.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/36
- Vành đồng tiền: khía răng cưa ngắt quãng 6 đoạn
- Mặt trước: hình Quốc huy
     - Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 500 đồng, chi tiết hoa văn dân tộc.
5.Đồng tiền 200đ.
- Ngày phát hành: 17/12/2003
- Đường kính: 20,00 mm
- Khối lượng: 3,20 g
- Độ dày mép: 1,45 mm
- Màu sắc: trắng bạc
- Vật liệu: thép mạ Niken
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/37/200xut.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/37
http://10.1.1.12/wps/wcm/connect/232005804155c99e8422e5824f3910dc/38/200xus.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=232005804155c99e8422e5824f3910dc/38
- Vành đồng tiền: vành trơn
- Mặt trước: hình Quốc huy
- Mặt sau: dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, số mệnh giá 200 đồng, chi tiết hoa văn dân tộc.

No comments:

Post a Comment