May 31, 2014

Các Loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại Việt Nam

Các Loại tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại Việt Nam A. Tiền giấy 1.Giấy  bạc 500.000 đồng. - Ngày phát hành: 17/12/2003 - Kíc...

March 20, 2014

Military Payment Certificates of US Army While Vietnam War

Military Payment Certificates While Vietnam War Issued by US Army , South Korea & Thailand ... MPC Series 641 (1965-1968) M57  ...